Mã giảm giá khách hàng

Bạn vui lòng nhập mã này vào đơn hàng để được giảm giá trực tiếp nhé: MRHOA-KM

Cách sử dụng: Lấy mã sau đó khi vào giỏ hàng, ghi mã trên và ô “Phiếu ưu đãi” và nhấn áp dụng